Finns det någon behandling vid våt AMD?

Vid åldersförändringar i gula fläcken ( våt AMD) finns ett par alternativa behandlingar. Den i dag vanligaste behandlingen är att spruta in ett läkemedel i ögat, vilket hämmar kärlnybildning och läckage från de sjuka blodkärlen. Ofta krävs upprepade behandlingar men resultaten vid denna typ av behandling är mycket goda. Fotodynamisk terapi (PDT) kan vara aktuell vid viss typ av kärlnybildning vid AMD.

Tillbaka till Frågor och svar