Grå starr, katarakt

Grå starr är en ögonsjukdom som gör att ögats lins blir grumlig. Synen försämras gradvis i takt med att linsen blir mer och mer ogenomskinlig. Grå starr kallas även katarakt och kan behandlas med en gråstarrsoperation (kataraktoperation) om det behövs.

Grå starr är en ögonsjukdom som gör att ögats lins blir grumlig. Synen försämras gradvis i takt med att linsen blir mer och mer ogenomskinlig. Grå starr kallas även katarakt och kan behandlas med en gråstarrsoperation (kataraktoperation) om det behövs.

Grå starr är en vanlig ögonsjukdom och den vanligaste orsaken till synnedsättning hos äldre. Något fler kvinnor än män drabbas och man räknar med att hälften av Sveriges befolkning kommer att behöva opereras för grå starr och få en ny konstgjord lins.

Symtom vid grå starr

Oftast kommer symtomen vid grå starr smygande med stigande ålder. De vanligaste symtomen är att synen upplevs som disig eller dimmig, färger blir svagare och mer gulbruna. Många upplever att de blir lättare bländade och känsligare för starkt ljus. Eller att det blir svårare att se i mörker. Om synen påverkas så kan en operation behövas för att man t ex ska kunna fortsätta köra bil.

Att få diagnosen grå starr

För att kunna ställa diagnosen grå starr genomförs olika undersökningar. Det som mäts är synskärpa, ögontryck och en undersökning av ögat med hjälp av ett mikroskop. Innan du undersöks med mikroskop får du ögondroppar som vidgar pupillen. Det beror på att vissa delar av ögat kan vara svåra att undersöka med en normalstor pupill. Ögondropparna som förstorar pupillen kan göra att du ser sämre upp till ett dygn efter undersökningen. Under tiden ska du undvika aktiviteter som kräver bra syn, till exempel att köra bil. Det kan också vara skönt att ha med sig solglasögon eftersom du kan bli bländad av starkt solljus efter undersökningen.

När undersökningarna är klara görs en bedömning av din syn och hur den påverkar ditt dagliga liv. Du och din läkare diskuterar sedan igenom resultatet och kommer överens om en eventuell operation behövs.

Behandling med operation vid grå starr

Gråstarrsoperation är den vanligaste operationen i Sverige, cirka 125 000 genomförs varje år. Själva operation tar i de flesta fall cirka 15 minuter och görs nästan alltid med lokalbedövning, om det behövs får man lugnande medicin. Med hjälp av ultraljud tar ögonspecialisten ut den grumliga linsen och en ny konstgjord lins sätts in i stället. Det är vanligt med dimsyn och att man ser ett rosa skimmer de första dygnen efter operationen. Du kommer att behandlas med ögondroppar som förbygger smärta, svullnad och inflammation i två till tre veckor efter operationen. Alla som får diagnosen grå starr behöver inte opereras eftersom sjukdomen utvecklas olika och ibland mycket långsamt.

Grå starr och diabetes

Diabetes ökar risken för grå starr, särskilt om man har problem med blodsockerkontrollen. Det är viktigt att vara extra uppmärksam på synförändringar så att det upptäcks i tid när man har diabetes.

Orsak till grå starr

Orsaken till grå starr är inte helt känd men man vet att ultraviolett strålning ökar risken för att linsen grumlas. Skydda därför ögonen med solglasögon särskilt när du är på sjön eller i fjällen.

Diabetes, rökning och långvarig kortisonbehandling ökar också risken för grå starr. När unga personer får sjukdomen är orsaken oftast ärftlighet. Men det vanligaste är att grå starr kommer med stigande ålder och då kallas sjukdomen för senil grå starr.

Speciallinser

Linsen är, när den är frisk, en genomskinlig skiva som ljuset passerar igenom. Linsen styr också förmågan att ackommodera, det vill säga att se på kort och långt håll. Vid en operation av grå starr kan man ibland ersätta de egna linserna med speciallinser som kan minska behovet av glasögon på både nära och långt håll. Dessa linser kallas multifokala och bekostas inte av landstinget. Om man tidigare har haft glasögon för att korrigera astigmatism kan även det ibland korrigeras med speciallinser som inte heller bekostas av landstinget.


1177 Vårdguiden är en webbplats och telefontjänst med information, rådgivning och tjänster inom hälsa och vård. Det finns bland annat information om glaukom.

https://www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Gra-starr/