Åldersförändringar i gula fläcken (våt AMD)

Ser du suddiga fläckar eller blir raka linjer krokiga? Vänta inte. Den våta formen av åldersförändringar i gula fläcken, våt AMD (Age-Related Macular Degeneration), har ett mycket snabbt förlopp. Men den kan behandlas om den upptäcks i tid. Symptomen kommer plötsligt, det kan handla om veckor.

Det som händer vid våt AMD är att nya, tunna blodkärl bildas under gula fläcken. Dessa blodkärl läcker vätska och blod under näthinnan, vilket leder till svullnad och slutligen ärrbildning som försämrar synen. Det är synskärpan i mitten av synfältet som försämras hastigt, medan det yttre synfältet eller orienteringssynen inte påverkas.

Varje år upptäcks våt AMD hos 3500 svenskar. Våt AMD är den vanligaste orsaken till svår synnedsättning hos vuxna över 60 år i Sverige.

Vanliga symptom

Var uppmärksam på synförändringar som kommer snabbt. Du är den som är bäst på att upptäcka våt AMD i tid. Sök hjälp hos en optiker eller ögonläkare om du plötsligt får:

  • krokseende, raka linjer ser krokiga ut
  • en suddig fläck mitt i synfältet
  • svårt att läsa och se på TV
  • bilder och ansikten förvrängs

Krokseende viktig varningssignal

Krokseendet innebär att raka linjer uppfattas som krokiga. Bilder förvrängs och ger försämrat detaljseende och problem vid läsning och arbete på nära håll, exempelvis handarbete. Krokseendet är en särskilt viktig varningssignal på att man kan ha drabbats av våt AMD. Uppstår krokseende plötsligt ska man söka ögonläkare direkt.

Genom att regelbundet hålla för ett öga i taget och betrakta raka föremål i sin omgivning underlättas tidig upptäckt av krokseende. Ett bra knep är att titta på en dörrkarm eller på fogarna kring badrumskaklet.

Ögonundersökning

Det finns ett flertal olika metoder för att undersöka ögat och bestämma om man lider av våt AMD. Detta är några av de vanligaste undersökningarna:

  • Undersökning med syntavla.
  • Ögonbottenfotografering
  • OCT (Optical Coherence Tomography)
  • Kontrastfotografering (Fluoresceinangiografi)

Behandling

Våt AMD kan i många fall behandlas och de senaste åren har nya behandlingar blivit tillgängliga och resultaten förbättrats. En lyckad behandling kan stabilisera synen och ibland till och med förbättra den. Sannolikheten för ett lyckat behandlingsresultat är större ju snabbare man påbörjar behandling.

Vilken behandling passar?

I dag finns flera olika behandlingsalternativ för våt AMD.

Den vanligaste behandlingen är med läkemedel som blockerar tillväxtfaktorer och som på så sätt bromsar bildandet av skadliga blodkärl under gula fläcken och stoppar kärlen från att läcka vätska.

Före behandlingen bedövas ögat med ögondroppar och därefter sprutas läkemedlet in i ögats glaskropp med hjälp av en tunn nål. Det går fort och tack vare bedövningen känns det knappt.

En annan äldre behandling är fotodynamisk terapi som innebär att ett ljuskänsligt ämne sprutas in i armen. Man belyser sedan gula fläcken med en väldigt svag laser som gör att de läckande kärlen stängs. Efteråt är det viktigt att man inte utsätter sig för UV-ljus under cirka två dygn.

Prata med din ögonläkare

Ögonläkaren bedömer vilken form av behandling som är mest lämplig utifrån sjukdomens art och svårighetsgrad. Även om behandlingar ger bra resultat när det gäller att ta bort kärl och också bromsa synförändringar finns det ännu ingen behandling som kan återskapa förlorade synceller. Därför är det viktigt att behandling sätts in när sjukdomen är i ett tidigt skede.

Med behandling kan fortsatt försämring av synen förhindras och många patienter kan även uppleva en förbättring av synen.