När synen inte går att rädda

Många som drabbas av den våta formen av åldersförändringar i gula fläcken, även kallad våt AMD (Age-Related Macular Degeneration) söker antingen hjälp för sent eller inte alls. Den främsta orsaken är en utbredd okunskap om sjukdomen och dess symtom. Det är därför det är så viktigt att lära sig mer, kontrollera sin egen syn och påminna släkt och vänner om att vara uppmärksamma för numera finns det en behandling som inte bara kan förhindra försämring utan även förbättra synen.

Minskad livskvalitet

För sent behandlad våt AMD leder oftast till allvarliga synnedsättningar. Att inte kunna se som man är van vid samtidigt som man kanske drabbas av andra effekter av åldrande påverkar livskvaliteten på ett påtagligt sätt. Behovet av stöd från hemtjänst och syncentraler ökar liksom risken för att falla och skada sig. Det går faktiskt att jämföra den hälsorelaterade livskvaliteten av våt AMD med dem som drabbats av stroke (slaganfall).

Ju äldre, desto fler

I Sverige räknar man med att cirka 10 % av befolkningen mellan 65 och 74 år är drabbad av AMD i någon form. Ju äldre befolkningen blir, desto fler kommer att drabbas. Den våta formen utgör ett ökande hot mot synförmågan hos äldre, med stora konsekvenser för individen, anhöriga och för samhället.

Hur är det att ha våt AMD?

Allvarlig synnedsättning påverkar individen på många olika sätt. Försämrad koordinationsförmåga med nedsatt rörlighet, ökad risk för att falla och skada sig och depression är bara några av följderna. Planerna man haft för en aktiv ålderdom kan komma helt på skam när man inte längre kan se så bra. Våt AMD leder nästan aldrig till total blindhet men allvarliga synnedsättningar leder till exempel till kraftigt nedsatt förmåga att läsa tidningen, låsa upp dörrar, använda telefonen och/eller gå nedför trappor. Saker som man tidigare har tagit för givet och kunnat genomföra utan att ens tänka på dem blir plötsligt svåra och frustrerande.

Endast ledsyn leder inte så långt

Om man söker behandling för sent eller i de fall man inte får rätt behandling i rätt tid har man i de flesta fall bara ledsyn kvar ett år efter de första symtomen på sjukdomen. Många kommer med andra ord att behöva ökat stöd från samhället i form av den kommunala hemtjänsten och hjälpmedel från syncentralerna. Det innebär också ökade krav på familj och närstående som inte bara får dra ett större lass i vardagen, de måste också lära sig leva med oron för depression och fallskador. Att vänja sig vid att inte se som man brukar kan ta lång tid.
 Det lönar sig att söka vård i tid!