Gula fläcken

Gula fläcken, även kallad makula, är oumbärlig för synen. Den är den mest centrala delen av näthinnan och utan den skulle du inte kunna läsa den här texten, inte ens se att det är en text. 

Gula fläcken innehåller bara tappar, det vill säga synceller som är specialiserade på att urskilja detaljer. Åldersförändringar i gula fläcken är en av de vanligaste ögonsjukdomarna.

Tvärsnitt av ögat:

 

Fakta om gula fläcken

Gula fläcken är en anatomisk struktur mitt i näthinnan som ansvarar för synskärpan och förmågan att se detaljer. Om vi inte hade gula fläcken skulle allting vara suddigt.

Det finns två typer av synceller i näthinnan, stavar och tappar. Stavarna är viktiga för mörkerseendet och tapparna för färgseendet och skärpan. I gula fläcken finns enbart tappar. Det är tapparna i gula fläcken som gör att vi kan upptäcka detaljer, läsa, känna igen ansikten och det vi ser omkring oss.

Förändringar i gula fläcken – början på vanlig ögonsjukdom

Åldersförändringar i gula fläcken tillhör det normala åldrandet, men om åldersförändringarna blir för omfattande eller om kärl börjar växa upp under gula fläcken har man fått sjukdom i gula fläcken.

Gula fläcken och synnedsättningar

Om gula fläcken skadas på grund av sjukdom drabbas man av en synnedsättning. Det centrala synfältet kan försämras så att man till exempel inte kan läsa tidningen eller köra bil. Det kan också leda till att man får leva med obehaget att alltid ha en mörk fläck mitt i synfältet. Ju äldre man blir, desto större är risken att man får problem med gula fläcken. De två vanligaste sjukdomarna som drabbar gula fläcken är våt och torr form av åldersförändringar i gula fläcken, som även kallas våt AMD och torr AMD (Age-Related Macular Degeneration).

Snabb hjälp viktig vid synförändring

Om du plötsligt upptäcker en synförändring är det viktigt att alltid söka hjälp hos en optiker eller ögonläkare. Vänta inte. Den våta formen av åldersförändringar i gula fläcken kan behandlas om sjukdomen upptäcks i tid. Ännu finns det ingen medicinsk behandling mot den torra formen av åldersförändringar i gula fläcken.

Tro dina ögon

När synförändringar sker är det vanligt att inte tro sina ögon. Man blinkar lite, sover på saken och hoppas att det går över. Men om det är den våta formen av åldersförändringar i gula fläcken som är anledningen till synförändringen finns det ingen tid att förlora.

Riskfaktorer

Är åldersförändringar i gula fläcken ofrånkomligt när man blir äldre? Nej, definitivt inte. Men tillräckligt många drabbas för att det ska gå att fastställa vissa faktorer som spelar in. Själva grundorsaken till sjukdomen är fortfarande okänd men rent statistiskt ökar risken med åldern, om man röker, om sjukdomen finns hos föräldrar eller syskon, om man är kvinna och om man redan har fått den våta formen av AMD i ett öga. Kostfaktorer verkar också spela in i form av brist på vissa vitaminer och antioxidanter