Ögats anatomi

Ögat är konstruerat för att fånga ljuset och skapa bilder av verkligheten i hjärnan. Det är en fantastisk konstruktion som för det mesta fungerar alldeles ypperligt. Synen gör att vi kan se allt omkring oss, det är vårt kraftfullaste sinne och det organ som har flest sinnesceller till sitt förfogande.

Ytterst på ögat sitter hornhinnan som är rundad och buktar utåt. Hornhinna bryter ljuset som sedan fortsätter in i den främre ögonkammaren. I ögonkammaren finns en helt genomskinlig vätska vars tryck gör att hornhinnan hålls rund och spänd.

Regnbågshinnan

Regnbågshinnan eller iris fungerar som ögats ”bländare” och avgränsar den främre ögonkammaren bakåt. I regnbågshinnan finns muskelvävnad och färgämnet melanin som bestämmer ögonfärgen.

Pupillen

Pupillen är öppningen i regnbågshinnan som släpper in ljus i ögat. Pupillen är ständigt beredd att öppna eller stänga sig så att exakt rätt mängd ljus tas emot. Blir det för lite ljus ser man ingenting, blir det för mycket så blir man bländad.

Linsen

Bakom regnbågshinnan finns den bakre ögonkammaren som avgränsas av linsen. Linsen är en fjädrande skiva som fokuserar ljuset på näthinnan. Linsen är fäst vid en muskel som slappnar av när man vill titta på saker på långt håll och drar ihop sig när man vill titta nära. Med åldern minskar muskelns följsamhet, vilket gör att det kan vara svårt att växla mellan långt borta och nära, så kallad ackommodation. Ljuset passerar sedan genom den genomskinliga glaskroppen som fyller ut ögats insida.

Näthinnan och gula fläcken

Därefter når ljuset näthinnan och gula fläcken som är en anatomisk struktur i näthinnan. Gula fläcken är ögats brännpunkt och där samlas ljuset som faller in mot ögat. Tack vare gula fläcken ser vi skarpt och detaljerat. Näthinnan täcker hela bakre delen av ögat och är täckt av sinnesceller som kallas för stavar och tappar. När ljuset når tapparna och stavarna som är mycket ljuskänsliga så skickas denna information via synnerven till syncentrum i hjärnan. Där översätts informationen till bilder så att vi uppfattar vad vi ser.

Ljuset, ögat och hjärnan

Ett samarbete i realtid gör att vi ser allt från dammtussarna i hörnen till daggdropparna på gräsmattan en sommarmorgon. Ögat – en fantastisk konstruktion!