Kontakta vården

Vid upplevda synförändringar, eller symptom på ögonsjukdomar är det viktigt att genast kontakta en vårdcentral, optiker eller ögonläkare. Frekventa undersökningar och en högre medvetenhet om vilka risker synen utsätts för minskar risken för allvarliga skador på synen vid ögonsjukdomar

Det kan vara svårt att bedöma när det är dags att kontakta vården om synen försämras. Vilka tecken ska man ta på allvar?

Svaret är enkelt. Kontakta din vårdcentral, en legitimerad ögonläkare eller en optiker om du är orolig för din syn. Uppstår synförändringar plötsligt ska man söka hjälp hos ögonläkare omedelbart.

Sjukvårdsupplysningen på 1177

Du kan alltid ringa sjukvårdsupplysningen på 1177 för att få råd om vart du ska vända dig. 1177 är ett nationellt telefonnummer för sjukvårdsrådgivning via telefon som du kan ringa varifrån i landet som helst, dygnet runt.

Telefonsjuksköterskorna på 1177 Sjukvårdsrådgivningen svarar på dina frågor, bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och hänvisar dig till rätt vårdmottagning när så behövs.