Testa din syn

Det går att testa sin syn redan i sitt eget hem. Det finns flera symptom som kan tyda på en ögonsjukdom, exempelvis att raka linjer ser krokiga ut, att man ser suddiga fläckar eller att ansikten förvrängs. Kontakta genast vården eller en optiker om du är orolig.

Vanliga symptom

Det finns en rad vanliga synförändringar och symptom som kan tyda på ögonsjukdomar, till exempel i gula fläcken. Kontakta genast vården eller en optiker om du är orolig.

Långsamt synbortfall

Synbortfallet kan vara av långsam karaktär med gradvis försämrad synskärpa och behov av till exempel läsljus, eller svårigheter att på avstånd känna igen ansikten.

Plötsligt synbortfall

För vissa försämras synen plötsligt istället för under en längre period.

Suddig fläck och grumlig syn

Vid synbortfallet kan ett suddigt område uppstå i de centrala delarna av seendet. Den suddiga fläcken kan bero på att celler i gula fläcken har tappat sin funktion. Fläckarna kan även leda till att man upplever synen som grumlig, att bokstäver faller bort eller att synintrycken blir gråa och suddiga.

Problem med avståndsbedömning

De som drabbas av synförsämringar i enbart det ena ögat kan få problem med till exempel avståndsbedömning.

Krokseende

Raka linjer som dörrkarmar eller kakelfogar i badrummet kan börja se krokiga ut, så kallat krokseende. Ansikten och TV-bilder upplevs ofta som förvrängda. Detta kan orsakas av att nybildade och svaga blodkärl läcker vätska under gula fläcken och påverkar dess funktion.

Krokseendet är en särskilt viktig varningssignal om att den våta formen av ålderförändringar i gula fläcken kan föreligga. Genom att regelbundet hålla för ett öga i taget och betrakta raka föremål i sin omgivning är det större chans att tidigt upptäcka krokseendet. Ett bra knep är att titta på en dörrkarm eller på fogarna kring kaklet.

Testa med ett Amslerkort

Hos ögonläkaren eller optikern kan man få ett så kallat "Amslerkort". Det är ett kort med ett rutmönster med en svart prick i mitten som man kan titta på med ett öga i taget. Om man upplever linjerna som förvrängda, suddiga eller att det saknas delar av rutmönstret i synfältet bör man uppsöka en ögonläkare så snart som möjligt för vidare utredning.

Exempel på hur ett förvrängt Amslerkort kan se ut.

Ladda ner Amslerkort här (PDF)

Kontakta vården

Om du plötsligt får en synförsämring, ser suddiga fläckar eller att raka linjer ser krokiga ut så kan det vara tecken på sjukdom i gula fläcken, eller någon annan ögonsjukdom.

Känner du igen något av de nämnda synförändringarna bör du snarast ta kontakt med vården eller en legitimerad optiker.