Ögonundersökning

Vid upplevda synförändringar, eller symptom på ögonsjukdomar är det viktigt att genast kontakta en vårdcentral, optiker eller ögonläkare.

Frekventa undersökningar och en högre medvetenhet om vilka risker synen utsätts för minskar risken för allvarliga skador på synen vid ögonsjukdomar.

Här följer några vanligt förekommande undersökningar.

Undersökning med syntavla

Med en syntavla kan ögonläkaren enkelt undersöka patientens synskärpa. Syntavlan har bokstäver av varierande storlek som patienten försöker tyda från ett givet avstånd. Ett öga i taget testas.

Ögonbottenfotografering

Vid ögonbottenfotografering används ett mikroskop med en kamera som fotograferar förstoringar av ögats bakre del (ögonbotten). På ögonbottenbilden kan så kallade drusen upptäckas, vilka är gulaktiga utfällningar med restprodukter från fotocellerna. Drusen är vanliga förändringar i det åldrande ögat och innebära inte automatiskt att man kommer att utveckla en ögonsjukdom, men kan vara ett tecken på att man riskerar att drabbas av till exempel våt AMD. Innan undersökningen vidgas pupillerna med ögondroppar som gör att läkaren kan se in i ögat. Pupillerna förblir stora ett par timmar efter undersökningen och påverkar synskärpan och ljuskänsligheten.

OCT

Med OCT (Optical Coherence Tomography) kan ögonläkaren studera näthinnans olika lager med hög upplösning. Undersökningen ger en tvärsnittsbild av näthinnan och kan användas för att upptäcka ojämnheter och eventuella svullnader som dykt upp på grund av läckande blodkärl. Pupillvidgande ögondroppar används för att underlätta undersökningen. OCT är smärtfri och medför inget besvär för den som blir undersökt.

Kontrastfotografering

Kontrastfotografering eller Fluoresceinangiografi används för att undersöka blodcirkulationen i ögats bakre del. Ett färgämne sprutas in i armen och när substansen når blodcirkulationen i ögat tas ett antal bilder med en kamera. Bilderna kan användas för att hitta läckande kärl och säkerställa diagnosen av våt AMD i gula fläcken.